Sunday, March 23, 2008

Fahaman Syiah

untuk informasi bagi yang mencari apa itu fahaman syiah...

Fahaman Syiah


ISI AJARAN :
A. Penyelewengan Dari Sudut Akidah
 1. Imam adalah ma'sum.
 2. Kemunculan semula Imam Mahdi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan.
 3. Berpura-pura.
 4. Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah SWT
 5. Menghalalkan nikah Mut'ah.
 6. Khalifah diwasiatkan secara Nas.
 7. Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia.
 8. Muhamad bin Hassan al-Askari ialah Imam Mahdi ali-Muntazar.
 9. Mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW
 10. Menambah kalimah syahadah.
 11. Menolak hadith yang diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah sekalipun hadith Mutawatir.
B. Penyelewengan dari Sudut Syariat
 1. Menolak Ijmak Ulama.
 2. Menolak Qias.
 3. Mengamalkan Nikah Mut'ah.
 4. Menolak 'aul dan mendahulukan Qurabah dari Asobah dalam masalah Pusaka.
 5. Menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut adalah musuh Allah.
 6. Hanya Ali menghimpun al-Quran dengan sempurna.
C. Pelbagai Penyelewengan Umum
 1. Menziarahi kubur Saidina Hussain, ganjaran syurga.
 2. Menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram.
 3. Menghina Abu Bakar dan Umar serta dua orang isteri Nabi SAW iaitu Saidatina Aishah dan Hafsah.
 4. Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua hal.
 5. Sembahyang Dhuha adalah haram.
 6. Menetapkan prinsip khumus sebagai kadar zakat.
 7. Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas.
 8. Islam bukan syarat wajib haji.
 9. Wajib menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya.

0 Comment and put their link:

Recent Post

© 2011 ~Menempuh Arus Masa-Life-Photography~, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena